Drobečková navigace

Úvod > O nás > Informační listina o zpracování osobních údajů

Informační listina o zpracování osobních údajů

Společnost Zvedací plošiny, s.r.o. se sídlem Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO 25850547, jako správce osobních údajů (dále jen Společnost) Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochran osobních údajů (dále jen Nařízení), informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které Společnost zpracovává jako správce ve smyslu Nařízení.

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

- Vaší identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění (jste např. kontaktní či  

   jednající osobou uvedenou ve smlouvě)

- identifikace zboží a služeb, fakturace a placení

- plnění zákonných povinností Společnosti (daňové zákony, zákon o účetnictví apod.)

- vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům výkonu podnikatelské činnosti a ochrany

   majetku a bezpečnosti

- fungování našich webových stránek

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

 

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu:

- jednání o uzavření smlouvy

- plnění smlouvy

- plnění zákonných povinností Společnosti

- oprávněného zájmu společnosti na výkonu podnikatelské činnosti, uplatnění právních nároků                

  a obraně proti nim a na ochraně majetku

 

 

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zpracováváme Vaše:

- identifikační a kontaktní údaje

- údaje o zboží a službách a dodací údaje

- fakturační a platební údaje

- údaje z komunikace mezi Společností a Vámi

- údaje získané poptávkovým dotazníkem na našich webových stránkách

 

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání:

- pro účely řádného plnění smlouvy (např. spediční firmy)

- pro účely zpracování účetnictví (Contable, s.r.o. - účetnická firma, Stormware, s.r.o. - účetnický 

  software), služby  IT -  L.Kuchař

- osobám, které Společnosti poskytují služby pro účely řádného plnění smlouvy, plnění povinností

  stanovených obecně závaznými právními předpisy a k ochraně jejích zájmů (vzdělávací služby,

  auditoři, apod.)

- v případech, kdy to Společnosti ukládá zákon nebo rozhodnutí orgánu státní moci

 

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

 

Za podmínek uvedených Nařízení máte právo požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajů, jejich opravu, nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

 

Máte rovněž za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti.

 

Svá práva, dotazy, či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím

- e-mailu zaslaného na naši elektronickou adresu info@zvedaci-plosiny.cz

- písemně dopisem na adresu: Zvedací plošiny, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky