Drobečková navigace

Úvod > Zvedací plošiny > Jak vybrat zvedací plošinu

Jak vybrat zvedací plošinu

Zvedací plošina, jinak zdvihací stůl, nebo nebo zvedací pracovní stůl mohou sloužit všude, kde se pracuje s břemeny, jež je třeba vertikálně transportovat odněkud někam. Instalace zvedacích plošin je běžná před budovami (venkovní využití), v budovách, ve výrobních halách, u výrobních linek, ve velkoobchodech i ve smutečních síních. Variabilita využití hydraulických plošin je obrovská. Důležité je si vyspecifikovat, co konkrétně od zvedací plošiny potřebujete a očekáváte, aby její pořízení bylo to pravé pro váš projekt.

Jak a podle čeho zvedací plošinu vybrat?

Zde najdete základní body, při nichž je se při výběru zvedacího zařízení potřeba řídit.

Velikost ložné plochy zvedací plošiny

 • Jak velké břemeno potřebujete dopravovat? Popřípadě tvar břemene, či jakým způsobem potřebujete s břemenem na zdvihací plošině manipulovat.
 • Budete břemeno dopravovat i s dopravním prostředkem (paletizační vozík, používáte své speciální dopravní prostředky - ohled např. na velikost koleček, atd.)?
 • Budete chtít spolujízdu obsluhy s břemenem? Na ložné ploše je dle normy možné přepravovat i jednu, prokazatelně proškolenou osobu - obsluhu.

Nosnost zvedací plošiny

 • Jaké nejtěžší břemeno potřebujete dopravovat? Vždy je vhodné si zvolit alespoň minimální rezervu pro nosnost zařízení.
 • Jen Vás musíme upozornit, že nosnost plošiny je přímo úměrná s konečnou cenou celého zařízení. Pokud potřebujete transportovat břemeno o hmotnosti 1000 kg, je nosnost zařízení vhodná např. 1500 kg, větší rezerva bude znamenat jenom vyšší pořizovací cenu.
 • Zároveň ale dejte pozor na možnost přetížení zdvihacího stolu - plošiny, zvolíte-li nedostatečnou nosnost, těžší břemeno již nezvednete. Zároveň pokud těžší břemeno naložíte v horním nákladišti, zvedací plošina se Vám při stisknutí tlačítka pro směr DOLŮ ZASTAVÍ ( hydraulické válce jsou zabezpečeny proti přetížení a dolů již nedojedete).

Zdvih zvedací plošiny

 • Odkud kam chcete břemeno dopravit?
 • U každého zdvihacího stolu je rezerva cca 50 mm nad požadovaný zdvih. Toto je bezpečnostní opatření proti selhání spínače horní polohy, i pokud selže, plošina dojede na maximální zdvih hydraulického válce a dál už ne. 
 • Přesná poloha v horní stanici je dána nastavením snímače. I pokud zvolíte v zadání vyšší zdvih, snímačem Vám nastavíme přesnou polohu. Zvolení příliš velké rezervy na zdvihu je ale zase plýtvání penězy.
 • Část uvedené rezervy na zdvihu ubere stavební nepřesnost u dna montážní prohlubně, proto je nutné dodržet rozměry, které Vám zašleme ve výkrese pro stavební připravenost. Zde už počítáme s rezervou cca 15–20mm. 
 • Na korekci zdvihu zůstává  standardně 30mm. Pokud uděláte montážní jámu příliš hlubokou, zvedací plošina do stanice už nevyjede.

Zvedací plošiny do úrovně dvou pevných nakládacích míst se zdvihem nad 500 mm do 1600 mm

 • Ložná plocha je v horní maximální poloze do 1600 mm nad komunikací.
 • Horní deska zvedací plošiny by měla být opatřena jednoduchým zábradlím, strana horní desky k rampě zabezpečena jednoduchou zábranou.
 • Umístění bez dalších zabezpečení volně k rampě, do podlahy haly apod.
 • Základní provedení plošiny – bezpečnostní prvky dle platných evropských norem.

Zvedací plošiny do úrovně dvou pevných nakládacích míst se zdvihem nad 1600 mm 

 • Při vstupu na ložnou plochu plošiny jsou chodidla výše než 1600 mm včetně.
 • Horní deska zvedací plošiny opatřena jednoduchým zábradlím, horní nákladiště na rampě zabezpečeno mechanicky jištěnou zábranou (brankou).

Zvedací plošiny obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s

 • Zdvihací stoly instalovány v šachtách, ohraničení po celé výšce zdvihu, bariéra minimálně 1100mm v horní stanici.
 • Bariéry ve stanicích zajištěny proti otevření, když není zvedací plošina v dané stanici.
 • Dodáváme výtahové ruční dveře s certifikovanou dveřní uzávěrkou.
 • Dodáváme rolovací vrata nebo dveře a branky s elektromechanickým jištěním.
 • Všechna uvedená příslušenství zvedacích plošin dle platných evropských norem.

Zdvihací plošina a manipulace s břemenem

 • Jak bude probíhat manipulace s břemenem (nakládka a vykládka)?
 • Existuje celá řada příslušenství, které práci s břemenem ulehčí.
 • Sdělte nám podrobnosti, navrhneme Vám nejvhodnější příslušenství.

Ovládání zvedací plošiny

 • Odkud budete plošinu ovládat?
 • Minimum je jedno ovládání, doporučíme bezpečné umístění ovládání s ohledem na obsluhu.
 • Zvedací plošiny mají standardně ovládání pouze trvalým stiskem směrového tlačítka na ovládací kazetě dle ČSN EN 1570 -1+A1.
 • Pokud je zvedací plošina instalována v šachtě, má bezpečné bariéry ve stanicích.
 • Ze stanic může být ovládání s funkcí přivolávač-odesílač jako u výtahu krátkým stiskem dle ČSN EN 1570-2.
 • Při spolujízdě obsluhy na horní desce je vždy jen ovládání trvalým stiskem směrového tlačítka na ovládací kazetě.

Hydraulický agregát a řídicí systém zvedací plošiny

 • Hydraulický agregát – pohon zvedací plošiny.
 • Řídicí systém – elektrorozvaděč zvedací plošiny.
 • Umístění hydraulického agregátu doporučujeme instalovat do 7 m od zvedací plošiny.

Instalace zvedacích plošin

 • Instalace je možná jak v interiéru, tak v exteriéru.
 • Při instalaci zvedací plošiny v exteriéru hrozí zatopení plošiny, je nutné odvodnění dna montážní prohlubně, zde je nejvhodnější umístění hydraulického agregátu mimo těleso plošiny - do budovy.

Vytíženost zvedací plošiny

 • Jak často bude zvedací plošina vytížena?
 • Kolikrát za den bude zvedací plošina jezdit nahoru a dolů?
 • Zvedací plošina standardního provedení – v řádech desítek cyklů za den.
 • Zvedací plošina těžkého provedení – v řádech stovek cyklů za den.
 • Zaručujeme dlouhou životnost zařízení užitím nadstandardně odolných komponent.