Drobečková navigace

Úvod > Zvedací plošiny > Jak vybrat zvedací plošinu

Jak vybrat zvedací plošinu

Zvedací plošina nebo zvedací pracovní stůl mohou sloužit všude, kde se pracuje s břemeny, jež je třeba vertikálně transportovat od někud někam. Instalace zvedacích plošin je běžná před budovami (venkovní využití), v halách, u výrobních linek, ve velkoobchodech i ve smutečních síních. Variabilita využití hydraulických plošin je obrovská. Důležité je zvolit správný typ zvedací plošiny pro váš projekt.

Jak a podle čeho zvedací plošinu vybrat?

Zde najdete základní body, při nichž se při výběru zvedacího mechanismu řídit.

Velikost ložné plochy zvedací plošiny

 • Jak velké břemeno potřebujete dopravovat?
 • Budete břemeno dopravovat i s dopravním prostředkem (vozík, vůz)?
 • Budete chtít spolujízdu obsluhy s břemenem?

Nosnost zvedací plošiny

 • Jaké nejtěžší břemeno potřebujete dopravovat?
 • Připomínáme, že nosnost plošiny souvisí s konečnou cenou.
 • Zároveň dejte pozor na přetížení plošiny, zvolíte-li nedostatečnou nosnost, těžší břemeno již nezvednete.

Zdvih zvedací plošiny

 • Odkud kam chcete břemeno dopravit?
 • U každého zdvihacího stolu je rezerva cca 50mm nad požadovaný zdvih.
 • Přesná poloha v horní stanici je dána nastavením snímače.
 • Část rezervy ubere stavební nepřesnost u dna montážní prohlubně (10–20mm).
 • Na korekci zdvihu zůstává 30mm. Výše zvedací plošina nevyjede.

Zvedací plošiny do úrovně dvou pevných nakládacích místse zdvihem nad 500 mm do 1600 mm

 • Ložná plocha je do 1600 mm nad komunikací.
 • Horní deska zvedací plošiny opatřena jednoduchým zábradlím, strana horní desky k rampě zabezpečena jednoduchou zábranou.
 • Umístění bez dalších zabezpečení volně k rampě, do podlahy haly apod.
 • Základní provedení plošiny – bezpečnostní prvky dle platných evropských norem.

Zvedací plošinydo úrovně dvou pevných nakládacích místse zdvihem nad 1600 mm 

 • Při vstupu na ložnou plochu plošiny jsou chodidla výše než 1600 mm včetně.
 • Horní deska zvedací plošiny opatřena jednoduchým zábradlím, horní nákladiště na rampě zabezpečeno mechanicky jištěnou zábranou (brankou).

Zvedací plošiny obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s

 • Zdvihací stoly instalovány v šachtách, ohraničení po celé výšce zdvihu, bariéra minimálně 1100mm v horní stanici.
 • Bariéry ve stanicích zajištěny proti otevření, když není zvedací plošina v dané stanici.
 • Dodáváme výtahové ruční dveře s certifikovanou dveřní uzávěrkou.
 • Dodáváme rolovací vrata nebo dveře a branky s elektromechanickým jištěním.
 • Všechna uvedená příslušenství zvedacích plošin dle platných evropských norem.

Zdvihací plošina a manipulace s břemenem

 • Jak bude probíhat manipulace s břemenem (nakládka a vykládka)?
 • Existuje celá řada příslušenství, které práci s břemenem ulehčí.
 • Sdělte nám podrobnosti, navrhneme Vám nejvhodnější příslušenství.

Ovládání zvedací plošiny

 • Odkud budete plošinu ovládat?
 • Minimum je jedno ovládání, doporučíme bezpečné umístění ovládání s ohledem na obsluhu.
 • Zvedací plošiny mají standardně ovládání pouze trvalým stiskem směrového tlačítka na ovládací kazetě dle ČSN EN 1570 -1+A1.
 • Pokud je zvedací plošina instalována v šachtě, má bezpečné bariéry ve stanicích.
 • Ze stanic může být ovládání s funkcí přivolávač-odesílač jako u výtahu krátkým stiskem dle ČSN EN 1570-2.
 • Při spolujízdě obsluhy na horní desce je vždy jen ovládání trvalým stiskem směrového tlačítka na ovládací kazetě.

Hydraulický agregát a řídicí systém zvedací plošiny

 • Hydraulický agregát – pohon zvedací plošiny.
 • Řídicí systém – elektrorozvaděč zvedací plošiny.
 • Umístění hydraulického agregátu doporučujeme instalovat do 7 m od zvedací plošiny.

Instalace zvedacích plošin

 • Instalace je možná jak v interiéru, tak v exteriéru.
 • Při instalaci zvedací plošiny v exteriéru hrozí zatopení plošiny, je nutné odvodnění dna montážní prohlubně, zde je nejvhodnější umístění hydraulického agregátu mimo těleso plošiny - do budovy.

Vytíženost zvedací plošiny

 • Jak často bude zvedací plošina vytížena?
 • Kolikrát za den bude zvedací plošina jezdit nahoru a dolů?
 • Zvedací plošina standardního provedení – v řádech desítek cyklů za den.
 • Zvedací plošina těžkého provedení – v řádech stovek cyklů za den.
 • Zaručujeme dlouhou životnost zařízení užitím nadstandardně odolných komponent.